Pòtal: Krisyanis

Soti nan Wikipedia, ansiklopedi gratis.
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Krisyanis Symbol.png
P ortal C restianism
Paj prensipal la Endèks
Matthias Grünewald Isenheimer lotèl Auferstehung.jpg
Krisyanis se yon relijyon monoteyis ki gen yon karaktè inivèsèl, ki soti nan premye syèk la soti nan relijyon jwif la , ki baze sou ansèyman Jezi a ak elabore nan literati Nouvo Testaman an . Ansanm ak Jidayis ak Islam , Krisyanis klase kòm yon relijyon Abraramik .

Pami pi gwo relijyon yo, se li ki pi toupatou, avèk apeprè 2.1 milya fidèl atravè lemond.

Kòm yon lafwa relijye, Krisyanis gen sa li yo (doktrin). Selon tradisyon, sa yo baze sou revelasyon Bondye bay pèp Izrayèl la (yon tradisyon ki komen tou pou relijyon jwif la ), sou predikasyon Levanjil la avèk doktrin delivrans Jezi Nazarèt yo rele Kris la ("Wen pa Bondye "). Tradisyon sa a reflete nan Bib la ( Ansyen Testaman ak Nouvo Testaman ), ki konsidere kòm yon tèks enspire pa Bondye, ak Se poutèt sa yon tèks sakre . Enpòtan tou se elaborasyon teyolojik syèk sa yo, ki prezan nan literati kretyen yo ak nan Papa Legliz yo .
Michelangelo - Kris Juiz2.jpg
Jezi , kretyen yo rele Kris la , se te yon predikatè jwif ki te fèt ant 7 ak 1 anvan Jezikri . Li se figi santral krisyanis la e se moun ki respekte relijyon sa a ki konsidere l kòm Pitit Bondye ak enkarnasyon Divinite a li menm. Istorikite aktyèl la nan karaktè Jezi a se yon sijè long deba; an jeneral lide a ki aktyèlman ini majorite nan istoryen se sa ki kenbe ke yon istorik Jezi aktyèlman egziste. An menm tan an, kwayans nan yon Jezi diven ak mirak rete yon dogmatik nan lafwa . Sous prensipal ki rakonte lavi Jezi nan yon pwen de vi relijye yo se levanjil kanonyal yo .
Dore Bible Sermon on the Mount.jpg
Selon sa ki rapòte nan Levanjil Matye a , Sèmon sou mòn lan se te yon prèch Jezi te patisipe nan douz apot yo ak yon gwo foul moun. Pandan diskou a, yo te transmèt Beatitid yo ak Papa nou an pou premye fwa. Gen kèk kretyen ki konsidere Sèmon sou mòn lan kòm yon kòmantè sou dis kòmandman yo , lòt moun kòm yon sentèz kòporèl doktrin nan Krisyanis la . Kote mòn kote Jezi ta resite diskou a pa konnen; Entèpretasyon kretyen yo te mete plas la tou pre Kapènawòm , kote jodi a kanpe Legliz la nan benediksyon yo , yon bilding nan adorasyon Katolik .
Denominasyon


Istwa
Teyoloji
Doktrin
Bib kretyen (pòtal)
Columbia Falling Creek Church02.jpg
Antitrinitarianism se yon sistèm kwayans kretyen ki rejte lide a nan Trinite a , se sa ki, lide Bondye a kòm yon sèl ak trinite an menm tan an. Te modèn lide anti-trinitè a sistematize ak afimasyon nan unitarism nan esfè Pwotestan an. Deja nan premye jou yo nan Krisyanis te gen kouran ak lide anti-Trinitarian; egzanp yo se doktrin nan adopsyon ak aryanism , kondane kòm erezi . Plis dènyèman, anti-Trinitarianism te karakterize doktrin relijyon ki fè pati mouvman Retablisman an.
P46.jpg
Levanjil yo se liv ki gen istwa sou lavi ak zèv Jezi . Gen levanjil ki gen plizyè orijin, byenke se sèlman kat yo te chwazi pou yo entegre nan Nouvo Testaman an , sètadi levanjil kanonik yo . Legliz Katolik te fè chwa nan kat levanjil yo ofisyèl nan 5yèm syèk AD anba Pap Innocent I. Tout Levanjil yo pa konsidere ki gen rapò ak doktrin nan te katalòg nan gwoup la nan apokrif , bliye ak / oswa siprime. Levanjil yo apokrif gen ladan ekri Gnostik ak ekriti ki te itilize pa sèk deklare eretik tankou Marcionism .
PaulT.jpg
Pòl nan Tas , Selon tèks biblik , Pòl te yon jwif elenis ki te jwi sitwayènte Women an . Malgre ke kontanporen avè l ', li pa t' konnen Jezi dirèkteman, epi, tankou anpil konpatriyòt, li te opoze legliz la ki fèk etabli kretyen , ale twò lwen ke yo pèsekite li dirèkteman. Epitou dapre narasyon biblik la, Pòl konvèti nan Krisyanis pandan ke, soti nan lavil Jerizalèm Damas yo òganize represyon an nan kretyen nan vil la, li te toudenkou anvlòp nan yon limyè trè fò ak tande vwa a nan Seyè a di l ': "Pòl, Pòl, poukisa yo pouswiv li? ". Avèg pa limyè diven sa a, Pòl pèdi twa jou Damas, kote chèf ti kominote kretyen vil sa a, Ananyas , te geri li. Epizòd la, ke yo rekonèt kòm "Konvèsyon Sen Pòl" , te kòmanse travay evanjelizasyon Pòl la.
William-Adolphe Bouguereau (1825-1905) - Lapriyè a (1865) (taye) .jpg
Folio 34r - Dènye Jijman an.jpg
Eskatoloji kretyen se kòpis doktrinal konsènan vizyon yo nan mond lan , nan lavi, nan limanite, nan fen a ak fen final la nan bagay sa yo. Konsepsyon èskatolojik kretyen an se milenè ak mesyanik . Divinite ta dwe incarne nan Jezi vin delivre limanite soti nan peche latè li yo ak pi wo a tout soti nan peche orijinal la . Daprè krisyanis la, apre lanmò lèzòm sijè a jijman Bondye , ki louvri pòt syèl la pou moun ki jis yo ak pòt lanfè pou moun ki te tonbe tounen nan peche. Mesyanis la chita nan tann yon Dezyèm Vini Jezi, ki pral mennen nan etablisman Wayòm Bondye a , Dènye Jijman an ak rezirèksyon mò yo . Gen kèk konfesyon ki karakterize pa opinyon milenalis mete Dezyèm Vini an anvan Jijman final la, avèk espwa pou yon peryòd nan règ Jezi a ki pral prepare mond lan pou yon fen.
Rossakiewicz Appear.jpg
Douz Apot yo se te moun ki, selon Evanjil Sinoptik yo ak tradisyon kretyen an, te chwazi pa Jezi , pami disip li yo , pou akonplisman yon misyon espirityèl. Daprè Levanjil Mak la, yo te voye yo an pè nan vil Galile yo pou akonpli travay yo. Nan tan apre yo, yo te nonmen apot nan misyonè pyonye yo, ki te mennen Krisyanis nan peyi kote li poko toupatou. Jodi a Legliz Katolik ak Legliz Orthtodòks yo konsidere evèk pitit pitit apot yo, nan biwo yo.
Kretyen statue1.jpg