Pèseverans nan pèp Bondye a

Soti nan Wikipedia, ansiklopedi gratis.
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch

Pèseverans nan pèp Bondye a (oswa "prezèvasyon pèp Bondye a", oswa "sekirite p'ap janm fini an") se yon doktrin kontwovèsyal nan teyoloji kretyen patikilyèman ki asosye ak kalvinis . Li se yon pati nan senk pwen yo nan Calvinism defini nan Synodal la nan Dordrecht . Li anseye ke moun ke Bondye te efektivman rele nan delivre ak Se poutèt sa nan kominyon p'ap janm fini an avè l '("sen" dapre Bib la), pa ka tonbe soti nan favè Bondye ak pèdi delivre yo. Menm si, nan lavi yo, antrav oswa peche tankou fè yo fè bak sou chemen lafwa oswa menm ta dwe, pou kèk rezon, vin refize pwofesyon lafwa yo, yo (si yo natif natal eli) pi bonè oswa pita yo ta repanti konsa retounen nan kominyon avèk Bondye. Doktrin sa a baze sou sipozisyon ke delivrans se travay Bondye depi nan kòmansman jiska la fen, ke Bondye fidèl a pwomès li yo, e ke pa gen anyen e pèsonn pa ka fwistre objektif souveren li yo.

Doktrin sa a, nan peyizaj eklezyastik pwotestan aktyèl la, ka parèt sou de fòm: (1) doktrin tradisyonèl kalvinis yo te jwenn nan refòm kwayans kretyen yo, ak (2) yon variante ki pa tradisyonèl yo te jwenn nan kèk legliz Batis ak nan yon lòt denominasyon. Nan yon sans, tou de fòm yo dekri moun ki otantik kretyen kòm "yon fwa sove, pou tout tan sove", men yo bay adjektif la "sove" yon siyifikasyon diferan, tou depann de si wi ou non li gen ladan eksperyans nan sanktifikasyon . Li se pou diferans sa a ke Calvinists tradisyonèl yo gen tandans pito tèm istorik la "pèseverans nan pèp Bondye a", pandan ke moun ki kenbe doktrin ki pa tradisyonèl anjeneral prefere tèm nan mwens teknik nan "sekirite p'ap janm fini an", "sètitid san kondisyon" oswa renmen an. Doktrin sa yo sanble youn ak lòt epi yo souvan konfonn. Malgre ke yo gen menm objektif la (ki se, sètitid etènèl la sou jan Bondye delivre), yo rive jwenn li pa chemen diferan.

Disip John Wesley yo dakò ak Arminians yo ke menm yon vrè kretyen ka pèdi delivrans li, men yo pa dakò si yo ka yon jan kanmenm refè li oswa ou pa. Lòt kretyen tankou katolik Women ak Arminians rejte tou de vèsyon doktrin sa a.

Rezime doktrin nan

Tradisyon refòme a te toujou konsidere doktrin pèseverans lan kòm yon korolè natirèl nan modèl jeneral li yo nan predestinasyon . Depi letènite Bondye te kontan chwazi yon sèten kantite moun k'ap fè peche ak ba yo favè delivrans lan . Yo te libere nan kilpabilite yo lè yo ekspyatwa pou yo peche a sèvis ofrann bèt la nan Kris la . Konsa, Bondye atire moun ki eli yo pou tèt li e li rejenere yo espirityèlman pou yo ka reyalize bezwen yo, repanti pou peche yo epi konfye tèt yo bay Senyè ak Sovè Jezikri . Se poutèt sa, yo pral kontinye rete nan kondisyon sa a pou yo te sove nan travay efikas nan Sentespri a e pa gen anyen e pèsonn pa yo pral kapab chire yo lwen renmen Bondye a .. Osi lontan ke yo rete nan mond sa a, akòz feblès nan nati imen, yo pral kapab gen "wo ak ba" nan lavi kretyen yo, e menm tanporèman distans, pou kèk rezon, soti nan Bondye. Pi bonè oswa pita, sepandan, yo pral tounen vin jwenn Bondye epi retounen nan kominyon ak Bondye. Travay la ki Bondye te kòmanse fè nan yo ap kontinye fidèlman jouk nan evantyèlman siksè nan objektif sove l ' yo .

Kalvinis yo tou kwè ke tout moun ki fèt ankò ak jistifye devan Bondye pral piti piti men siman kontinye nan sanktifikasyon . Si sa pa fèt, li kapab prèv ke ou pa reyèlman te sove. Aprè Bondye fin rejenere yon moun, li pap ka anile evènman an epi refè etap li yo. Bondye transfòme li, an reyalite, pi lwen pase kapasite li nan chanje reyalite ak Se poutèt sa li pral pèsevere nan konfyans nan Bondye.

Prèv tèks biblik

 • Jan 5:24 - "An verite, an verite mwen di nou, nenpòt moun ki tande pawòl mwen yo epi ki kwè nan moun ki voye m 'lan, li gen lavi ki p'ap janm fini an; epi li pa vini nan jijman, men li te pase nan lanmò nan lavi . "
 • Jan 6: 37-40 - "Tout moun Papa a ban mwen ap vin jwenn mwen. Moun ki vin jwenn mwen, mwen p'ap mete yo deyò; paske mwen desann sot nan syèl la, mwen pa fè volonte m ', men se volonte moun ki ban mwen an." ban mwen Li voye. Men volonte moun ki voye m 'lan: pou m' pa pèdi yonn nan moun li ban mwen yo, men pou m 'fè yo leve soti vivan nan dènye jou a. Paske, se volonte Papa m': tout moun ap kontanple Pitit la epi kwè nan li, gen lavi etènèl, epi mwen pral leve l 'nan dènye jou a . "
 • Jan 10: 28,29 - "... Mwen ba yo lavi ki p'ap janm fini an, yo p'ap janm peri, pesonn p'ap ka rache yo nan men mwen. Papa m 'ki te ban mwen yo pi gran pase tout moun. men Papa a " .
 • Women 5: 9,10 - "Pi plis lè sa a, yo te kounye a jistifye pa san l ', nou pral sove pa l' soti nan kòlè. Paske si, pandan ke nou te lènmi, nou te rekonsilye ak Bondye nan lanmò nan Pitit li, anpil plis kounye a, ke nou rekonsilye, nou pral sove nan lavi li " .
 • Women 8: 1 - "Se poutèt sa, pa gen okenn kondanasyon plis pou moun ki nan Jezikri . "
 • Women 8: 31-39 - "Kisa nou pral di lè sa a konsènan bagay sa yo? Si Bondye se pou nou ki moun ki pral kont nou? Moun ki pa epaye pwòp Pitit li a, men li te ba l 'pou nou tout, li p'ap ban nou tout nan yo tou. bagay sa yo avè l? Ki moun ki pral akize moun Bondye chwazi yo? Bondye se moun ki jistifye yo. Ki moun ki pral kondane yo? Èske li pral separe nou soti nan renmen Kris la? Èske li ka tribilasyon, kè sere, pèsekisyon, grangou , toutouni, danje, nepe a? (...) An reyalite mwen konvenki ke ni lanmò, ni lavi, ni zanj, ni prensip, ni bagay sa yo prezan, ni bagay sa yo nan lavni, ni pouvwa, ni wotè, ni pwofondè, ni nenpòt ki lòt kreyati yo pral kapab separe nou soti nan renmen Bondye ki nan Jezikri, Seyè nou an " .
 • 1 Korentyen 1: 4-9 - "Mwen toujou remèsye Bondye mwen pou ou, pou favè Bondye a ki te ba ou nan Jezikri; paske nan li ou te rich ak tout bagay, ak tout kado pawòl ak tout konesans , temwayaj Kris la te konfime nan mitan nou, pou ou pa manke okenn kado, pandan w ap tann manifestasyon Senyè nou an, Jezikri. Li pral fè ou fèm jouk sa kaba, pou ou ka san repwòch nan jou nou an. Senyè Jezikri. Se Bondye ki fè ou rele pou kominyon Pitit li a, Jezikri, Seyè nou an . "
 • Efezyen 4:30 - "Pa fè lapenn Sentespri Bondye a ak ki moun ou te sele pou jou a nan Bondye vin delivre . "
 • Filipyen 1: 6 - "Epi mwen gen konfyans sa a ki moun ki te kòmanse yon bon travay nan ou pral pote l 'bay fini jouk jou a nan Jezi Kris la . "
 • Ebre 7:25 - "... li ka parfe delivre moun ki pwoche bò kote Bondye nan li, depi li toujou viv pou lapriyè pou yo . "
 • 1 Pyè 1: 5 - "... pa pouvwa Bondye a ou ap veye pa lafwa, pou delivre a ki se sou yo dwe revele nan fen tan yo . "
 • Jid 1:24 - "Pou moun ki ka prezève ou nan chak sezon otòn epi fè ou parèt san repwòch ak kè kontan devan tout bèl pouvwa li ..." .

Anplis de sa, ak yon rezònman fortiori , Calvinists tradisyonèl yo sipòte doktrin yo ak Women 8:32 "Moun ki pa t 'sove pwòp Pitit li, men li te ba l' pou nou tout, li pa pral li tou ban nou tout bagay avè l '?" . Yo sezi, sa vle di, si Bondye, pou reyalize delivrans nou an, rive nan pwen ke li pa epaye menm pwòp Pitit li a, èske li pa ta ka kenbe kwayan yo nan li jouk sa kaba?

Tèks biblik difisil

Kalvinis yo admèt ke gen tèks biblik ki difisil pou entèprete ki ta sanble kouri kont doktrin sa a, men ki ka eksplike. Kwayan an angaje nan restriksyon nati fin vye granmoun li ki ap lite ak nouvo a pandan tout lavi sou latè l 'yo. Anplis de sa, anpil nan egzòtasyon sa yo yo bay kominote yo ki nan nenpòt ka yo te fè leve nan moun ki pi divèsifye, pa sèlman pa kwayan ki bay prèv ke yo te natif natal, men tou, pa moun ki rantre nan kominote a pou rezon sosyolojik oswa "senpatizan" ki poko gen eksperyans nan konvèsyon natif natal.

 • 1 Korentyen 9: 25-27 "Nenpòt moun ki se yon atlèt apeze nan tout bagay; epi yo fè l 'yo resevwa yon kouwòn koripsyon; men nou menm, pou yon enkoruptibl. Se konsa, mwen kouri tankou sa a; pa ensèten; Mwen goumen boksè, men pa tankou yon moun ki bat lè a; Okontrè, mwen trete kò mwen rèd epi redwi li nan esklavaj, se konsa ke, apre yo fin preche bay lòt moun, mwen menm mwen diskalifye " . Li vle di "diskalifye" nan sèvis, pa soti nan delivre p'ap janm fini an.
 • Ebre 3: 12-14 "Veye kò nou, frè m 'yo, pou pa gen yon kè mechan ak enkwayan nan okenn nan nou, k ap vire nou lwen Bondye vivan an. Jodi a ", paske pa gen moun ki kite l 'fè tèt di nan ou pa séduire a nan peche. An reyalite nou te vin pataje nan Kris la, sou kondisyon ke nou kenbe fèm nan fen konfyans nan nou te gen depi nan konmansman an" .
 • 2 Pyè 2:20 "Paske, si, apre yo te fin sove koripsyon yo nan mond lan nan konesans nan Seyè a ak Sovè Jezikri, yo kite tèt yo anvlòp ankò nan yo ak simonte, kondisyon final yo vin pi mal pase premye a . "
 • Kolosyen 1: 21-23 "Epi ou, ki te yon fwa etranje ak lènmi poutèt move lide ou yo ak zèv, kounye a Bondye rekonsilye ou nan kò l 'nan kò l', pa lanmò li, fè ou parèt devan tèt li apa pou Bondye, andomaje ak san repwòch, si tout bon ou pèsevere nan lafwa, ki fonde epi ki fèm epi san kite tèt ou pouse nan lespwa levanjil ou te tande a, ki te preche bay tout kreyati ki anba syèl la epi mwen menm, Pòl, mwen te vin sèvitè " .
 • Revelasyon 3: 2-5 "Fè vijilans ak ranfòse rès la ki pral mouri; paske mwen pa te jwenn travay pafè ou devan Bondye mwen an. Sonje lè sa a ki jan ou te resevwa ak tande pawòl Bondye a, kontinye kenbe li ak tounen vin jwenn Bondye. Paske , si ou pa pral vijilan, mwen pral vini tankou yon vòlè, epi ou pa pral konnen ki lè mwen pral vin sipriz ou. Sepandan, nan Sard gen kèk ki pa te avili rad yo; yo pral mache avè m 'nan blan rad, paske yo merite. Se poutèt sa, li pral abiye ak rad blan, epi mwen pa pral efase non l 'nan liv ki bay lavi a, men mwen pral konfese non l' devan Papa m 'ak devan zanj li yo . "

Ekspresyon fòmèl doktrin nan

Se doktrin tradisyonèl la nan pèseverans atikile nan kanon yo nan Dordrecht (chapit 5), Westminster Konfesyon nan konfyans nan Bondye (chapit 17) epi yo ka jwenn tou nan lòt konfesyon refòme.

Kanon Dordrecht (Ekstrè): "Moun Bondye rele selon plan imuiabl li pou kominyon Pitit li a, Jezikri, Seyè nou an, epi rejenere ak Sentespri li, li vrèman delivre yo anba dominasyon ak esklav peche pandan lavi sa a. , men se pa totalman nan kò a ak kò peche sa a " (5: 1); "Depi Bondye ki rich nan mizèrikòd, dapre konsepsyon imuiabl nan eleksyon an, pa janm antyèman wete Sentespri l 'nan pwòp li yo, pa menm nan tonbe tris yo, epi yo pa pèmèt yo tonbe nan pwen nan pèdi favè Bondye a nan adopsyon ak eta de jistifikasyon, oswa yo ke yo komèt peche a ki mennen nan lanmò, se sa ki, kont Sentespri a, ni ke, yo te totalman abandone pa l ', yo jete tèt yo nan pèrdan p'ap janm fini an " (5: 6); "Se poutèt sa, ni pou baz byenfonde yo, ni pou fòs yo, men pou pitye a gratis nan Bondye yo ke yo pa pral totalman pèdi lafwa ak favè Bondye epi yo pa pral rete nan erè yo, sa a pa sèlman ta ka rive fasil, men li ta rive san Kanta pou Bondye, sa pa janm ka rive, piske opinyon li pa ka chanje, ni pwomès li paka disparèt, ni vokasyon an selon objektif fèm li ka anile, ni yo pa kapab anile merit, lapriyè ak pwoteksyon Jezikri, tankou sele Sentespri a pa ka fèt ni pou gremesi, ni aboli " (5: 7); "Kòm li te kontan Bondye kòmanse travay favè li nan nou avèk predikasyon Levanjil la, se konsa li prezève li, kontinye li epi li pote l 'soti nan tande, lekti, egzòtasyon, menas ak tou pwomès nan menm Levanjil la, menm jan tou avèk itilizasyon sakreman yo " (5:14)

Westminster Konfesyon Lafwa :

 • "Moun Bondye te akeyi nan Pitit Gason li renmen anpil la, moun li te efikasman te rele e li te sanktifye pa Lespri li a, pa ka tonbe ni totalman ni definitivman nan eta favè Bondye a; tout bon, yo pral sètènman pèsevere nan eta sa a jouk sa kaba, epi yo va sove etènèlman. " (17: 1);
 • "Sa a pèseverans nan pèp Bondye a pa depann de libète yo pral, men sou imuiabilite a nan dekrè a nan eleksyon an, ki soti nan renmen an gratis ak imuiabl nan Bondye Papa a, soti nan efikasite nan merit la ak lapriyè Bondye nan Jezi Kris la; soti nan rete nan yo nan Lespri Bondye a, ki soti nan pitit pitit Bondye ki prezan nan yo, ak nan nati a anpil nan alyans lan nan favè Bondye a. Tout faktè sa yo bay leve nan sètitid la ak enfayibilite nan pèseverans nan pèp Bondye a " (17: 2) ;
 • "Sen yo, sepandan, ka tonbe nan peche trè grav akòz tantasyon Satan ak mond lan, koripsyon rezidyèl yo dominan nan yo, ak neglije mwayen Bondye te bay pou konsève yo. Li posib pou yo kontinye nan sa. pou yon tan, konsa yo ka fè Bondye plezi sou yo, nan lapenn Sentespri l ', li dwe prive nan yon sèten mezi nan favè yo ak konsolasyon yo, yo soufri redi nan kè yo ak blese nan konsyans yo, ofanse ak scandalize lòt moun , epi trase jijman tanporè sou tèt li " (17: 3).

Variant ki pa tradisyonèl nan doktrin lan

Yon variante ki pa tradisyonèl nan doktrin sa a te pwopoze pa Charles Stanley , Norman Geisler , Zane Hodges , Bill Bright ak lòt moun. Konsepsyon sa a, tankou yon sèl tradisyonèl kalvinis la, mete aksan sou ki jan delivrans depann antyèman sou Bondye epi yo pa sou sa nou ka fè. Pou rezon sa a yo ensiste ke pa gen anyen yon kwayan ka fè afekte delivre l 'yo.

Doktrin ki pa tradisyonèl konsidere karaktè ak lavi yon moun, apre li fin resevwa kado delivrans lan, kòm yon bagay endepandan de kado nan tèt li, se sa ki jistifikasyon ki pa nesesèman swiv pa sanktifikasyon (se sa ki, pa yon lavi pwogresivman pi jis ). Doktrin nan konsidere travay delivrans lan kòm konplètman monergist , se sa ki, ke Bondye pou kont li ap travay ak ke yo te imen an ta dwe fè anyen men resevwa li. Defansè li yo diskite, Se poutèt sa, ke sa Bondye te fè, ke yo te imen an pa ka defèt, menm si li ta yon sèl jou a refize egzistans la anpil nan Bondye! Defansè yo nan KONSEPSYON sa a prezante kategori a nan karnal (enkoeran) kretyen an kòm yon posibilite reyèl menm si yo pral eseye ede l 'chanje sitiyasyon sa a sètènman satisfezan.

Kalvinis tradisyonèl yo, sepandan, refize fòtman ke tankou yon kategori ka egziste, an konsideran sanktifikasyon kòm yon eleman endispansab nan vrèman eli a epi konsidere pozisyon an lèt kòm pa gen anyen mwens pase antinomianism . Yo konteste anpil dwa sa yo pou yo rele tèt yo kalvinis, divèje twòp nan fondasyon doktrin sa a.

Nan kalvinism tradisyonèl eli yo ka kolabore ak Bondye pa vèti nan rejenerasyon l 'ki pèmèt l' yo fè sa. Sa a se ki jan Calvinists yo tradisyonèl an reyalite medyatè ant monergism nan total nan KONSEPSYON a ki pa tradisyonèl yo, ak sinèrji nan Wesleyan yo, Amenyen yo ak Katolik Women, ki moun ki diskite ke menm moun nan ki pa rejenere ka kolabore ak Bondye nan delivre yo . Defansè yo nan sa a ki pa tradisyonèl wè nan pèseverans modifye Calvinism sou lòt pwen tou.

Objeksyon kont doktrin sa a

Objeksyon prensipal yo nan doktrin sa a se ke li ta mennen nan lisans, se sa ki, yon moun ki konnen li pa janm ap pèdi delivre l 'ka santi yo lib yo fè jan li vle san yo pa pè pou yo gen konsekans p'ap janm fini an. Kalvinis yo, sepandan, objè ke yon vrèman eli renmen Seyè a epi ale nan tout longè tanpri l 'nan tout bagay, yo te konvenk, soti nan fon kè l', ke sa Bondye kòmande se bon ak sa ki dwat. Sètènman enkonsistans ak tonbe yo posib, e menm pi bon kwayan a ap toujou gen al goumen kont peche , men moun ki eli yo se vre wi yo pral regrèt epi yo pral eseye remèd yo. Akizasyon sa a te kapab pito fèt kont variante ki pa tradisyonèl doktrin sa a.

 • Konsepsyon nan Amenyen se ke sètènman kwayan yo ap konsève soti nan sa yo fòs ekstèn ki chache separe yo soti nan Bondye, men ke kwayan sa yo menm ka vin volontèman rejte lafwa yo . Sa a se ki jan delivre yo kondisyone pa rete fidèl yo. Kalvinis yo, sepandan, reponn ke delivrans sètènman mande pou fidelite, men ke pwen an isit la se si wi ou non Bondye pèmèt yo pèdi delivre yo . Sa pa rive paske Bondye fidèl ak pwomès li yo e se travay delivrans li depi nan konmansman jouk nan fen.
 • Konsepsyon Katolik Women an . Kalvinis yo, ansanm ak pifò lòt gwoup Pwotestan yo , sipòte prensip "Sola Scriptura", yon doktrin ki konsidere otorite tradisyon kòm dérivés ak segondè, pa sou yon egalite ak sa ki nan Bib la , pandan y ap entèpretasyon Katolik Women an nan Bib la. li konte sou karaktè normatif nan Magisterium Legliz la. Sa a se ki jan Katolik Women opoze doktrin nan pèseverans nan pèp Bondye a paske li sanble orijine soti nan deyò tradisyon an te resevwa nan legliz la. Pandan Kontreformasyon an , Katolik ki te respekte Jansenis te pwopoze tou yon doktrin ki sanble, men Legliz la te rejte li. Kanon yo nan Konsèy la nan Trent afime: "Si yon moun afime ke nonm sa a jistifye ka pèsevere nan jistis la resevwa san yon èd espesyal nan men Bondye, oswa li pa menm ka fè sa ak li: se pou l ' anatèm " ( VI, 22 ). Nan Katolik doktrin nan pèseverans se sinèrjetik paske li deklare ke li se reyalize pa koperasyon nan volonte imen an ak favè Bondye. Nan nenpòt ka, Kalvinis tou aksepte wòl nan volonte imen an nan pèseverans paske, nan eli yo, li "pèmèt" pa rejenerasyon. Kesyon an se si yon eli vrèman ka pèdi delivrans, e sa Kalvinis la nye.

Atik ki gen rapò

Lyen ekstèn