Konstitisyon Etazini nan Amerik la

Soti nan Wikipedia, ansiklopedi gratis.
Ale nan navigasyon Ale nan rechèch
Konstitisyon Etazini nan Amerik la
Konstitisyon Etazini, paj 1.jpg
Premye paj orijinal la nan Konstitisyon an kenbe nan Achiv Nasyonal la ak Administrasyon Dosye
Leta Etazini Etazini
Kalite lwa Lwa fondamantal nan eta a
Pwopozan Konvansyon Philadelphia
Deplwaman
Dat kle
Promulgasyon 4 Mas 1789
Siyen pa 12 eta (eksepte Rhode Island ); 39 sou 55 delege
Tèks
Referans a tèks la ( EN ) Konstitisyon Etazini , sou Achiv Nasyonal ak Administrasyon Dosye . Rekipere 24 janvye 2021 .

Konstitisyon Etazini nan Amerik se lwa debaz nan Etazini nan Amerik la . [1] Tèks la, ki orijinal ki gen ladan sèlman sèt Atik, esplike estrikti gouvènman nasyonal la. Premye twa Atik li yo enkòpore konsèp debaz demokratik la nan separasyon pouvwa a , ki se gouvènman federal la divize an twa branch: pouvwa lejislatif la , konstitye pa Kongrè Etazini an (Atik I); pouvwa egzekitif la , ki konpoze de Prezidan an nan Etazini nan Amerik ak kabinè li nan gouvènman an (Atik II); ak sistèm jidisyè a , ki konpoze de Tribinal Siprèm nan Etazini nan Amerik ak lòt tribinal federal yo (Atik III). Atik IV, Atik V ak Atik VI enkòpore konsèp federalis yo , ki dekri dwa ak responsablite lejislati endividyèl eta federasyon Etazini Etazini yo , ak relasyon yo ak gouvènman federal la ak pwosesis pataje amannman konstitisyonèl la. Atik VII la etabli pwosedi imedyatman itilize pa orijinal Trèz Koloni yo pou ratifikasyon . Konstitisyon an gen kloz sipremasi a , ki bay lwa federal la priyorite sou lwa eta federasyon yo.

Konvansyon Philadelphia te konplete Konstitisyon an nan mwa septanm 1787 e ratifye nan mwa jen 1788 . Li te antre an aplikasyon nan mwa mas 1789 e li te depi modifye 27 fwa, [2] pou satisfè bezwen yon nasyon ki te pwofondman chanje sou syèk yo. [3] An jeneral, dis premye amannman yo, ke yo rekonèt ansanm kòm Deklarasyon Dwa (" Konstitisyon Dwa "), ofri pwoteksyon espesifik pou libète ak jistis sou moun epi poze restriksyon sou pouvwa gouvènman an. [4] [5] Pifò nan disèt amannman ki vin apre yo elaji plis pwoteksyon dwa sivil endividyèl yo . Gen lòt ki adrese pwoblèm otorite federal oswa chanje pwosesis ak pwosedi gouvènman an. Tout kat paj [6] nan Konstitisyon orijinal la ekri sou parchemin . [7]

Dapre Sena Ameriken an : "Premye twa mo Konstitisyon an -" Nou menm pèp la "- deklare ke gouvènman ameriken an egziste pou sèvi sitwayen li yo. Pou plis pase de syèk Konstitisyon an solid li rete an fòs paske otè li yo avèk sajès separe ak ekilibre pouvwa leta yo pou pwoteje enterè majorite a , dwa minorite yo , libète ak egalite , gouvènman federal la ak tout eta endividyèl yo ". [3] Li se premye, ak pi ansyen, ekri ak kodifye konstitisyon an toujou nan fòs jodi a [8] ak redaksyon li yo ak antre nan fòs make yon moman ki gen enpòtans menmen nan istwa a nan demokrasi ki enfliyanse konstitisyon yo ki vin apre nan anpil lòt nasyon yo.

Istwa

Yon kopi Miniature nan Konstitisyon Ameriken an

Apre lagè endepandans lan , trèz eta yo okòmansman te fòme yon gouvènman santral trè fèb anba Atik Konfederasyon yo . Gouvènman sa a pa te gen, pou egzanp, okenn pouvwa pou enpoze taks depi li pa t 'gen òganizasyon ki nesesè yo ranfòse peman yo. Li pa t 'kapab menm kontwole komès ant eta yo, sa ki lakòz yon seri de lwa taks konfli ak tarif ant eta yo divès kalite. Anplis de sa, Atik yo egzije konsantman inanim nan tout eta yo anvan yo te kapab aplike nenpòt chanjman. Eta yo te pran gouvènman santral la konsa konsa ke reprezantan yo te souvan absan e lejislati nasyonal la te souvan bloke, menm sou kesyon majinal, akòz mank yon kowòm.

Kòm yon rezilta nan pwoblèm sa yo, yo te rele yon konvansyon, akòz yon diskisyon teritoryal ant Virginia ak Maryland , yo konsidere posibilite pou modifye Atik yo ak ranfòse gouvènman federal la. Ajanda a enkli sèlman amannman nan atik sa yo, men komite a inyore limit li yo. Konvansyon an te rankontre nan Filadèlfi , Pennsilvani , nan ete 1787 , imedyatman te vote pou kenbe deliberasyon yo sekrè, e li te deside ekri yon nouvo modèl gouvènman, evantyèlman stipulant ke sèlman 9 soti nan 13 eta ta dwe ratifye li pou li antre nan fòs. Tout bagay sa yo te kritike kòm li te ale byen lwen dèyè manda a nan Konvansyon an, menm jan tou yo te deyò lalwa Moyiz la, men paralizi nan gouvènman an nan Atik yo nan Konfederasyon te evidan e li te dakò yo soumèt pwopozisyon an bay Etazini yo malgre eksepsyon leve soti vivan. Sou 17 septanm, 1787, Konstitisyon an te konplete epi siyen nan Philadelphia ak nouvo gouvènman an preskri pa li te antre nan operasyon sou Mas 4, 1789 , apre yon lit anmè kou fièl sou ratifikasyon nan anpil eta yo. Dispit sa yo te mennen nan kreyasyon yon konstitisyon ki baze sou konpwomi ant diferan eta ak diferan faksyon politik.

Nan 1776 Benjamin Franklin kontribye nan redaksyon deklarasyon endepandans Ameriken an. Nan 1787 li te patisipe nan reyinyon kote yo te ekri Konstitisyon Ameriken an, dokiman ki ranplase Atik Konfederasyon yo. Li te youn nan sèlman nan papa fondatè yo patisipe nan redaksyon an nan tout twa dokiman pi gwo nan Etazini yo nan Amerik la. Youn nan modèl yo enspire pou Benjamin Franklin ak Konstitisyon an US te "Syans nan Lejislasyon" pa napolitèn Gaetano Filangieri a , ak ki moun li te gen yon korespondans fèmen.

Sa ki ladan yo

Paj I nan Konstitisyon Etazini an
Paj II Konstitisyon Etazini an
Paj III Konstitisyon Etazini an
Paj IV Konstitisyon Etazini an

Konstitisyon Ameriken an defini tèt li kòm "lwa sipwèm nan peyi a". Tribinal yo te entèprete fraz la nan sans sa a: lè lwa (ki gen ladan konstitisyon yo nan eta endividyèl yo) ki te pase pa lejislati eta yo, oswa pa (nasyonal) Kongrè a , yo jije konfli ak Konstitisyon federal la, lwa sa yo anile. epi ki pa gen okenn efè. Desizyon yo nan Tribinal Siprèm nan Etazini nan Amerik sou kou a nan plis pase de syèk te repete konfime ak ranfòse prensip la dèyè kloz la sipremasi .

Daprè Konstitisyon an, se otorite ameriken an ki reskonsab otorite politik ak gouvènmantal ki ka chanje lwa debaz la si li vle, pa amande Konstitisyon an oswa, kòm yon ka ekstrèm, pa ekri yon nouvo. Pèp la, sepandan, pa egzèse dwa sa a dirèkteman, men delege zafè chak jou nan gouvènman an bay ofisyèl piblik, tou de eli ak nonmen, kèk nan yo ke yo prevwa pa Konstitisyon an.

Pouvwa ofisyèl piblik yo limite. Aksyon ofisyèl yo dwe an akò ak Konstitisyon an ak lwa yo te fè an akò avèk li. Ofisyèl eli yo ka kenbe biwo yo sèlman si yo re-eli nan entèval tanzantan. Ofisye yo nonmen jeneralman sèvi selon diskresyon moun oswa otorite ki nonmen yo, epi yo ka retire yo nenpòt ki lè. Eksepsyon nan pratik sa a se randevou pou tout lavi nan jij Tribinal Siprèm lan ak lòt jij federal pa Prezidan an. Rezon ki fè eksepsyon sa a se fè pozisyon sa yo gratis nan nenpòt obligasyon oswa enfliyans politik.

Prensip yo nan gouvènman an

Pandan ke Konstitisyon an chanje nan anpil respè depi premye adopsyon li yo, prensip debaz li yo toujou menm jan ak nan 1787.

Gen twa branch prensipal nan gouvènman an - pouvwa egzekitif , lejislatif , ak jidisyè - separe ak distenk youn ak lòt. Pouvwa yo bay chak branch yo ekilibre ak kontwole pa pouvwa yo nan de lòt yo: chak branch konsa kontwole eksè yo potansyèl de lòt moun yo.

Etazini gen yon estrikti federal . Pouvwa ki nan lis nan Konstitisyon an yo bay gouvènman federal la, pandan ke tout lòt pouvwa ki pa nan lis yo rete ak chak eta federasyon yo.

Konstitisyon an, ansanm ak lwa yo pibliye dapre dikte li yo ak trete yo ki te siyen pa Prezidan an ak apwouve pa Sena a , se pi wo a tout lòt lwa, zak egzekitif ak règleman yo. Depi ka Marbury v. Madison , sistèm jidisyè ameriken an te aktif nan pwosesis revizyon jidisyè a. Sa vle di ke tribinal federal yo revize lwa yo ki te pibliye, epi, si yo jwenn yo enkonstitisyonèl, yo ka mete yo sou kote. Yo menm tou yo egzamine dosye yo nan ofisyèl piblik - ki gen ladan Prezidan an tèt li ( Etazini v. Nixon ).

Pèp la gen dwa chanje fòm gouvènman nasyonal pa mwayen defini nan Atik V Konstitisyon an li menm.

Chanjman

Gen de sistèm pou modifye Konstitisyon an: premye a bay pou yon tyè majorite vòt nan chak branch nan Kongrè a , pandan ke dezyèm lan mande pou pouvwa lejislatif la nan de tyè nan eta yo ki fè Inyon an pou mande pou Kongrè a prepare yon " konvansyon nasyonal " , nan ki diskite sou amannman posib. Jiska kounye a, li te sèlman Kongrè a ki pwopoze amannman. Nan de ka yo, sepandan, anvan yo te vin yon pati nan Konstitisyon an, amannman yo pwopoze yo dwe ratifye pa twa ka nan eta federasyon yo, epi yon fwa yo aksepte yo mete yo nan pati anba konstitisyon konstitisyonèl la, san yo pa modifye li dirèkteman.

Otè yo nan Konstitisyon an te konnen ke chanjman ta ka vin nesesè sou tan. Pou pwoteje estabilite li an menm tan, sepandan, chanjman sa yo pa ta dwe twò senp pou yo fè. Nan balanse modalite yo nan amannman, kondisyon twò strik nan inanimite pa ta dwe te bloke aksyon vle pa a vas majorite de popilasyon an. Solisyon yo se te elabore yon pwosesis doub ki te kapab konstitisyon an chanje.

Opsyon nan premye dwe kòmanse ak Kongrè a, ki, ak de tyè nan vòt la (ak yon kowòm) nan chak chanm, ka kòmanse yon amannman. Altènativman, lejislati yo nan de tyè nan eta yo ka mande Kongrè a yo rele yon konvansyon nasyonal diskite sou ak bouyon amannman. Nan de ka yo, amannman yo dwe gen apwobasyon lejislati yo oswa konvansyon nan twa ka nan eta yo ki deja egziste, anvan yo vin yon pati nan konstitisyon an. Gen kèk ki kwè ke chanjman demografik yo nan Etazini yo, patikilyèman gwo diferans ki genyen ant popilasyon an nan eta yo, te fè konstitisyon an twò difisil pou amande, ak eta yo ki reprezante jis 4% nan popilasyon an ke yo teyorikman kapab bloke amannman vle pa plis pase 90 % sitwayen ameriken; lòt moun kwè ke rezilta ekstrèm sa yo ka rive ak ekstrèm improbability. Sepandan, nenpòt pwopozisyon pou chanje metòd pou apwouve amannman yo egzije yon amannman nan konstitisyon an.

Anplis pwosesis la nan modifikasyon dirèk nan Konstitisyon an, efè pratik nan desizyon li yo ka reyalize pa desizyon jidisyè. Etazini se yon peyi lalwa komen , ak tribinal yo oblije swiv presedan yo etabli nan ka sot pase yo. Sepandan, lè yon desizyon Tribinal Siprèm klarifye aplikasyon an nan yon pati nan Konstitisyon an nan lwa komen, efè a se etabli siyifikasyon an nan pati sa a pou tout rezon pratik. Pa lontan apre adopsyon Konstitisyon an, nan ka Marbury v. Madison nan 1803 , Tribinal Siprèm lan etabli doktrin nan revizyon jidisyè , ki gen ladann nan pouvwa a nan tribinal la egzaminen lejislasyon ak lòt zak nan Kongrè a, deside konstitisyonalite yo.

Doktrin nan tou anbrase pouvwa Tribinal Siprèm lan pou eksplike siyifikasyon divès dispozisyon konstitisyon an, pou klarifye kijan yo aplike nan ka patikilye yo te pote devan tribinal la. Kòm sa yo lakòz reflete chanjman nan kondisyon legal, politik, ekonomik ak sosyal, sa a bay nan pratik yon mekanis pou adapte konstitisyon an deyò amannman yo. Pandan ane yo, yon seri de desizyon jidisyè, sou pwoblèm ki sòti nan règleman gouvènman an nan radyo ak televizyon , nan dwa yo nan akize a nan ka kriminèl, yo te gen efè a nan chanje sa ki te siyifikasyon an deja gen entansyon nan anpil kloz konstitisyonèl., San pote nenpòt chanjman nan tèks konstitisyon an li menm.

Lejislasyon Kongrè a, ki te pase pou aplike kondisyon ki tabli nan Konstitisyon an oswa pou adapte enplemantasyon sa yo nan kondisyon ki chanje yo, ogmante tou, ak chanjman sibtil, siyifikasyon Konstitisyon an. Nan yon sèten mezi, règleman yo ak règleman nan diferan ajans gouvènman federal la gen yon efè ki sanble. Nan evènman an nan yon objeksyon, verifikasyon an nan tou de ka yo se si, nan opinyon nan tribinal yo, lwa sa yo ak règleman konfòme yo ak siyifikasyon an nan Konstitisyon an.

Estrikti

Préambule

Preambil Konstitisyon Etazini an konsiste de yon fraz sèl ki entwodui dokiman an ak objektif li yo. Premye a li menm pa bay okenn pouvwa oswa anpeche okenn aksyon. Li sèlman eksplike lojik ki dèyè Konstitisyon an. Premye a, patikilyèman nan twa premye mo li yo, "Nou pèp la" ekri pi gwo pase rès tèks la, se youn nan seksyon ki pi site nan Konstitisyon an.

Atik yo

Rès la nan Konstitisyon an konsiste de sèt Atik; separasyon yo reflete, an jeneral, lide separasyon pouvwa pou yo pa konfye yo bay yon sèl moun.

Atik I.

Atik I etabli branch lejislatif la nan gouvènman an, Kongrè a nan Etazini yo nan Amerik , ki gen ladan Chanm Reprezantan an ak Sena a . Atik la etabli metòd eleksyon an ak kalifikasyon manm chak chanm yo. Anplis de sa, li esplike pwosedi lejislatif yo epi endike pouvwa branch lejislatif la. Finalman, li etabli limit pouvwa lejislatif federal ak leta.

Atik I se pi long nan sèt Atik yo. Amannman nan Atik I, kontrèman ak amannman nan lòt Atik, yo limite pa Konstitisyon an. Pa gen amannman ki fèt anvan 1808 ki ka afekte premye ak katriyèm kloz seksyon 9 Atik sa a. Premye kloz la anpeche Kongrè a entèdi komès esklav jiskaske 1808 ; katriyèm lan egzije ke taks dirèk yo dwe pwopòsyonèl ak eta yo selon popilasyon yo. Anplis de sa, Konstitisyon an anpeche Kongrè a anpeche yon eta de reprezantasyon ki jis nan Sena a ( gade anba a ) san konsantman li. Atik mwen an gen ladan tou "kloz komès la", ki bay Kongrè a pouvwa a kontwole komès ant eta ak entènasyonal yo.

Atik II

Atik II dekri Prezidans lan ( branch egzekitif la ): pouvwa biwo a, kondisyon pou prezidan ak pwosedi pou eleksyon yo. Prezidan an se pa sèlman chèf deta a , men tou chèf gouvènman an . Li resevwa yon envestiti dirèk nan kò elektoral la epi li pa fè konfyans .

Li bay tou pou biwo Vis Prezidan Etazini nan Amerik la , yon figi ki gen wòl ofisyèl se ranplase Prezidan an, si li pa kapab fè travay li oswa demisyone, ak prezide sou deba nan Sena a, ak dwa vote nan evènman an nan yon menm kantite vòt. Atik II a gen ladan tou kloz ki pèmèt akizasyon ofisyèl konstitisyonèl yo (Prezidan, Vis Prezidan, Jij).

Atik III

Atik III dekri sistèm jidisyè ameriken an, ki gen ladan Tribinal Siprèm lan . Atik la egzije pou gen yon tribinal ki rele Tribinal Siprèm lan; Kongrè a, nan diskresyon li, pouvwa kreye tribinal pi ba yo, ki gen lòd ak desizyon ka revize pa Tribinal Siprèm lan. Atik III egzije tou pou jijman nan jiri nan tout ka kriminèl yo, li defini krim trayizon an , e li mande pou Kongrè a etabli sanksyon relatif la, pandan y ap enpoze limit sou li.

Atik IV

Atik IV dekri relasyon ki genyen ant eta yo ak ant yo ak gouvènman federal la. Pa egzanp, li mande pou eta yo bay "tout konfyans ak kredi" nan zak piblik, dosye ak pwosedi jidisyè lòt eta yo. Kongrè a pèmèt yo kontwole ki jan zak sa yo oswa pwosedi yo ka admèt. Kloz la "privilèj ak iminite" entèdi diskriminasyon kont sitwayen nan lòt eta an favè sa yo nan pwòp yo (sa vle di, bay pi lou penalite pou moun ki soti nan lòt eta kondane pou yon krim komèt nan yon eta sèten). Li etabli tou règleman ekstradisyon ant eta, osi byen ke etabli yon baz legal pou libète mouvman ant eta yo.

Atik V.

Atik V la dekri pwosesis ki nesesè pou amande Konstitisyon an. Li bay de metòd pou pwopoze amannman: nan premye ka a de tyè nan lejislati leta yo ka mande yon konvansyon nan bi pou yo evalye amannman, nan dezyèm lan Kongrè a ka pwopoze yon amannman ak yon majorite de tyè nan chak chanm. Amannman konvansyon an oswa Kongrè a pwopoze a dwe nan nenpòt ka ratifye pa twa ka nan Etazini yo pou antre nan fòs; Atik la bay Kongrè a opsyon pou yo mande ratifikasyon pa lejislati leta oswa pa konvansyon ki soti nan chak eta. Kounye a, Atik V la mete yon sèl limit sou pouvwa amannman an: pa gen okenn amannman ki ka anpeche yon eta reprezante li jis nan Sena a, san konsantman eta sa a.

Atik VI

Atik VI enpoze Konstitisyon Etazini an, lwa yo ak trete yo te antre an akò avèk li, kòm lwa sipwèm nan peyi a. Li valide tou dèt nasyonal ki te kreye pa Atik Konfederasyon yo epi li egzije pou tout lejislatè yo, ofisyèl federal yo ak jij yo prete sèman pou yo kenbe Konstitisyon an.

Atik VII-la

Atik VII la esplike kondisyon pou ratifye konstitisyon an. Konstitisyon an te orijinèlman pwopoze kòm yon amannman nan Atik yo nan Konfederasyon an, ki egzije ratifikasyon pa tout trèz eta yo nan lòd yo fè chanjman. Atik VII nan Konstitisyon an te mande ratifikasyon pa sèlman nèf nan trèz eta yo nan lòd yo antre nan fòs. Savan yo anjeneral rezoud kontradiksyon sa a lè yo diskite ke lè eta a nevyèm ratifye Konstitisyon an ak li te vini nan fòs, te gen enplisitman yon sezesyon nan sa yo nèf eta soti nan sendika a ki reji pa Atik yo ak yon nouvo sendika federal separe te kreye nan plas li. . Dapre teyori sa a, eta sa yo ki pa t 'ratifye Konstitisyon an rete yon pati nan yon federasyon separe. Nan nenpòt ka, Konstitisyon an te pita ratifye pa tout eta yo.

Amannman yo

Konstitisyon an te amande nan disèt okazyon depi 1791 , kòm dis premye nan ven-sèt amannman yo te ratifye pa eta yo ansanm. Chanjman ki pi enpòtan yo te fèt nan dezan de adopsyon konstitisyon an. Nan moman sa a, dis premye amannman yo te ajoute, ke yo rekonèt kòm " Deklarasyon Dwa " (Deklarasyon Dwa). [9]

Anpil entelektyèl te vize sou kantite relativman ti amannman nan konstitisyon an. Gen kèk atribi sa a senplisite la nan Konstitisyon an ak fleksibilite li yo, menm jan li se toujou reentèrprete pa tribinal yo nan jistis. Lòt moun, sepandan, kwè ke chanjman demografik yo te bay twòp pouvwa a pi piti eta yo, konsa siprime sa yo kwè yo dwe refòm ki nesesè yo.

Deklarasyon Dwa Etazini

Deklarasyon Dwa a (1-10)

Deklarasyon Dwa a konsiste de dis premye amannman nan Konstitisyon an, tout apwouve nan premye ane yo nan istwa nouvo federasyon an, ak pataje tèm limitasyon gouvènman federal la sou pouvwa. Yo te ajoute kòm yon konsekans objeksyon leve soti vivan nan Konstitisyon an pandan deba yo ratifikasyon nan eta yo ak ki baze sou kritik nan dokiman an nouvo (ki gen ladan sa yo ki nan Thomas Jefferson , ki moun ki te aletranje pandan redaksyon an nan Konstitisyon an); objeksyon ki pi toupatou te ke yon gwo gouvènman santral ta tiranize sitwayen yo si yo kite yo. Nan mwa septanm 1789, Kongrè a te pase amannman sa yo nan yon blòk douz, ak lejislati yo nan yon kantite ase nan eta ratifye dis nan douz disip sa yo pa Desanm 1791 ; yo konsa te vin fè pati prensipal dokiman legal eta a.

Originally Charter of Rights pa te gen entansyon pou aplike nan eta yo; pou egzanp, kèk eta nan premye ane yo nan eta a etabli yon relijyon ofisyèl yo. Sa a entèpretasyon nan amannman yo rete jouk 1868 , lè yo te apwouve amannman an 14th, ki an pati deklare:

“Okenn eta p ap fè oswa ranfòse okenn lwa ki limite privilèj oswa iminite sitwayen Etazini yo; ni okenn Leta pa ka anpeche okenn moun viv, libète oswa byen san yon jijman nan fòm lalwa ki nesesè yo; ni refize okenn moun ki anba jiridiksyon li pwoteksyon egal a lalwa. "

Tribinal Siprèm lan entèprete kloz sa a pou yon ekstansyon pou kèk, men se pa tout, pati nan Konstitisyon Dwa a bay eta yo. Sepandan, balans ki genyen ant pouvwa leta ak federal rete yon chan batay nan Tribinal Siprèm lan; pou egzanp, yon ka resan te detèmine si yon anplwaye ka ankòz pa yon anplwaye anba "Lwa sou Ameriken ki Andikape" nan 1990.

Yon onzyèm pwopozisyon, konsènan konpansasyon manm Kongrè a, te rete san ratifikasyon jouk 1992 , lè lejislati a nan yon kantite ase nan eta yo te pase l ', epi, kòm yon rezilta, te vin amannman an XXVII, malgre yo te annatant pou plis pase de syèk. Yon pwopozisyon douzyèm - toujou teknikman annatant devan lejislati leta yo pou ratifikasyon - enkyetid ajisteman nan aksyon yo nan Chanm Reprezantan an apre chak resansman dis ane. Eta a ki gen lejislatè ki pi resamman ratifye amannman sa a se Kentucky pandan premye mwa egzistans li kòm yon eta Etazini nan 1792 .

Dis amannman yo li te ye tankou Konstitisyon Dwa yo toujou nan fòm kote yo te adopte plis pase de syèk de sa.

 • Premye amannman an garanti libète relijyon, lapawòl ak laprès, dwa pou rasanble pasifikman ak dwa pou fè apèl bay gouvènman an pou korije sa ki mal. Li entèdi tou Kongrè a nan "fè nenpòt ki lwa pou rekonesans nan nenpòt ki relijyon" - fè amannman sa a yon chan batay nan lagè yo kilti nan fen ventyèm syèk la .
 • Dezyèm amannman an garanti dwa pou posede zam; lide a te ke yon nasyon se sèlman vrèman gratis lè li ka kanpe pou tèt li. Se amannman sa a cho konteste jodi a, men li te trè jistifye nan moman sa a bay prezans nan Endyen ak lòt danje nan dezè a. Si wi ou non dwa sa a pwolonje nan sitwayen prive oswa sèlman nan milis leta yo te yon kesyon de deba chofe, ak tribinal yo divès kalite te entèprete siyifikasyon li nan plizyè ka depi 1900. Sepandan, nan mwa jiyè 2008 Tribinal Siprèm Etazini rekonèt dwa sitwayen yo posede zam, deklare lwa a nan Distri a nan Columbia konstitisyonèl, ki entèdi posesyon yo pa rezidan yo. Se konsa, dwa endividyèl sitwayen ameriken yo pou yo ame etabli, anile lalwa Moyiz la pou trant-de ane te entèdi kenbe yon pistolè defans pwòp tèt ou nan vil Washington nan kay la. Fraz la bay yon entèpretasyon definitif nan dezyèm amannman nan Konstitisyon an ki, depi 1791, te enskri dwa a pote zam.
 • Twazyèm amannman an prevwa ke twoup yo pa ka kwaze nan kay prive san konsantman mèt kay la. [10] Anvan Lagè Endepandans lan, nan 1765 ak 1774 , Palman Britanik lan te egzije kolon ameriken yo, avèk "Quartering Acts" yo, pou yo bay manje ak akomodasyon pou sòlda Britanik yo ki tap opere nan zòn nan si li ta nesesè. Lwa yo Quartering te pami sous prensipal yo nan tansyon ant gouvènman an Lond ak kolon yo, ak prezans nan sòlda nan kay prive te nan mitan plent yo te site nan Deklarasyon Endepandans lan .
 • Katriyèm amannman an defann kont fouyay san rezon, arestasyon ak konfiskasyon.

Kat amannman kap vini yo fè fas ak sistèm jistis la.

 • Senkyèm amannman an deklare: "Pa gen moun ki pral fèt pou reponn pou yon krim, ki enplike nan pèn lanmò, oswa ki se nan nenpòt ka grav, eksepte pou denonsyasyon oswa akizasyon ki fèt pa yon" Grand jiri "(nan Italyen" gran jiri " ), amwenske ka sa a konsène manm peyi a oswa fòs lanmè yo, oswa milis la, nan sèvis efikas, nan tan lagè oswa danje piblik; e pèsonn pa ka sibi de fwa, pou menm krim lan, yon pwosedi ki konpwomi lavi li oswa entegrite fizik li; ni li pa ka oblije, nan nenpòt ka kriminèl, temwaye kont tèt li, ni li pa ka prive de lavi, libète oswa pwopriyete, san pwosè kòmsadwa; e pa gen okenn pwopriyete prive ki ka destine pou itilize piblik, san konpansasyon ki jis ". [11]
 • Sizyèm amannman an asire yon pwosè kriminèl rapid ak piblik. Li mande jijman pa yon (kanmarad) jiri, garanti dwa defans pou akize a, epi li mande pou temwen patisipe nan pwosè a epi temwaye nan prezans akize a.
 • Setyèm amandman an garanti yon pwosè devan yon jiri pou diskisyon sivil ki vo plis pase $ 20.
 • Amannman nan wityèm entèdi twòp kosyon ak amann, ak pinisyon mechan oswa dwòl.

De dènye nan dis amannman yo gen deklarasyon ki rive sou otorite konstitisyonèl la.

 • Amannman nan nevyèm deklare ke lis la nan dwa endividyèl pa fèt yo dwe konplè; ke pèp la gen lòt dwa ki pa mansyone espesyalman nan Konstitisyon an.
 • Amannman an dizyèm bay ke pouvwa yo ki pa delege pa Konstitisyon an bay gouvènman federal la, oswa ou pa entèdi pa li bay eta yo, yo rezève nan eta respektif yo oswa bay pèp la.

Deklarasyon Dwa a ak amannman ki vin apre yo mete kèk dwa debaz imen nan kè sistèm legal ameriken an e yo te sèvi kòm modèl pou lòt moun.

Amannman ki vin apre (11-27)

Amannman yo nan konstitisyon an apre Deklarasyon Dwa a kouvri nan yon pakèt domèn sijè. Majorite nan disèt amannman yo siksesif soti nan efò a kontinye elaji libète endividyèl, sivil oswa politik, pandan ke kèk enplike modifye estrikti yo gouvènman debaz ki fèt nan Philadelphia nan 1787.

Genyen tou anpil tantativ echwe pou amande Konstitisyon an. Alcuni di questi sono tutt'oggi in corso.

 • XI emendamento ( 1795 ): chiarifica il potere giudiziario sui cittadini stranieri e limita la capacità dei cittadini di citare in giudizio gli Stati. (testo)
 • XII emendamento ( 1804 ): cambia il metodo delle elezioni presidenziali. [12] (testo)
 • XIII emendamento ( 1865 ): abolisce la schiavitù negli Stati Uniti d'America . (testo)
 • XIV emendamento ( 1868 ): definisce ulteriormente i "Cittadini Statunitensi" e include le clausole di "privilegi e immunità", "giusto processo" e "pari protezione"; regola le elezioni al Congresso; impedisce agli Stati di infrangere protezioni costituzionali quali la "Carta dei Diritti" e altri "diritti fondamentali" dei cittadini e delle persone sotto la giurisdizione degli Stati Uniti. (testo)
 • XV emendamento ( 1870 ): assicura il diritto di voto agli ex-schiavi. (testo)
 • XVI emendamento ( 1913 ): autorizza la tassa sul reddito. (testo)
 • XVII emendamento ( 1913 ): stabilisce l'elezione diretta dei senatori. (testo)
 • XVIII emendamento ( 1919 ): proibisce il consumo e la produzione di bevande alcoliche (Annullato dal XXI Emendamento). (testo)
 • XIX emendamento ( 1920 ): assicura il diritto di voto alle donne. (testo)
 • XX emendamento ( 1933 ): cambia i dettagli del mandato del Congresso e del Presidente, e della successione presidenziale. (testo)
 • XXI emendamento ( 1933 ): annulla il XVIII Emendamento, ma permette agli Stati di vietare l'importazione di alcolici. (testo)
 • XXII emendamento ( 1951 ): limita la Presidenza a massimo due mandati da quattro anni, anche non consecutivi. In sostanza, non si può essere Presidente più di due volte nella vita. (testo)
 • XXIII emendamento ( 1961 ): concede elettori presidenziali al Distretto di Columbia . (testo)
 • XXIV emendamento ( 1964 ): abolisce le tasse elettorali. (testo)
 • XXV emendamento ( 1967 ): cambia i dettagli della successione presidenziale, fornisce regole per la rimozione temporanea del Presidente e per la sostituzione del Vicepresidente. (testo)
 • XXVI emendamento ( 1971 ): concede il diritto di voto ai diciottenni. (testo)
 • XXVII emendamento ( 1992 ): limita l'aumento degli stipendi del Congresso. (testo)

Emendamenti bocciati

Oltre 10 000 emendamenti alla Costituzione sono stati sottoposti al Congresso fin dal 1789; in un tipico anno congressuale, da diversi decenni, ne vengono proposti tra 100 e 200. La maggior parte di queste proposte non esce mai dai comitati del Congresso, molti meno vengono passati dal Congresso. I sostenitori di alcuni emendamenti hanno tentato il metodo alternativo menzionato nell'Articolo V, ma nessuna proposta di questo tipo ha mai fatto abbastanza strada da essere considerata da tutte le legislature degli Stati.

Il XVIII emendamento è l'unico a essere stato specificamente e direttamente annullato da un altro (il XXI). L'episodio mise in evidenza l'importanza di proporre e ratificare solo i più importanti, e meno evanescenti, tra gli emendamenti.

Dei trentatré emendamenti che sono stati proposti dal Congresso, sei hanno fallito la ratifica da parte dei richiesti tre quarti delle legislature statali — e quattro di questi sei sono ancora tecnicamente pendenti di fronte ai legislatori statali. A partire dal XVIII emendamento, ogni emendamento proposto (eccetto il XIX e l'ancora pendente emendamento sul lavoro minorile del 1924) ha specificata una data di termine per l'approvazione. I seguenti sono gli emendamenti bocciati:

 • Il dodicesimo emendamento non ratificato , proposto dal I Congresso il 25 settembre 1789 , definiva una formula per stabilire quanti membri avrebbe avuto la Camera dei Rappresentanti dopo ogni censimento decennale. Ratificato da 11 Stati, l'ultimo dei quali fu il Kentucky nel 1792 , questo emendamento non ha una data di scadenza e potrebbe essere ancora ratificato.
 • Il cosiddetto tredicesimo emendamento mancante , "emendamento del titolo nobiliare", proposto dall'XI Congresso il 1º maggio 1810 , che avrebbe tolto la cittadinanza a qualsiasi statunitense che avesse accettato "qualsiasi onore o titolo nobiliare" da qualsiasi potenza straniera. Un piccolo numero di persone sostiene che questo emendamento venne in effetti ratificato dalla legislatura di un numero sufficiente di Stati, e che è stato rimosso illegalmente dalla Costituzione. Ratificato con sicurezza dai legislatori di almeno dodici Stati, l'ultimo nel 1812 , questo emendamento non ha data di termine e può ancora essere ratificato.
 • Una proposta a favore della schiavitù, nota come Emendamento Corwin, proposta dal XXXVI Congresso il 2 marzo 1861 che avrebbe presumibilmente impedito il passaggio di qualsiasi futuro emendamento costituzionale che permettesse al Congresso di regolare "le istituzioni domestiche" interne a qualsiasi stato. Venne ratificato solo dall' Ohio e dal Maryland prima dello scoppio della guerra di secessione . I legislatori dell' Illinois —riuniti all'epoca come Convenzione Costituzionale dello Stato— lo approvarono anch'essi, ma tale azione ha una validità discutibile. L'emendamento proposto non contiene una data di scadenza per la ratifica. L'approvazione del XIII, XIV e XV emendamento dopo la guerra di secessione hanno reso questa proposta in effetti priva di significato legale (presumibilmente, comunque, ogni futuro emendamento sulla materia conterrà il ritiro della proposta ancora pendente).
 • Un emendamento sul lavoro minorile proposto dal LXVIII Congresso il 2 giugno 1924 così prevede: "Il Congresso deve avere il potere di limitare, regolare, e proibire il lavoro delle persone sotto i diciotto anni di età". Poiché questo emendamento non venne ratificato, tale potere resta in teoria ai singoli Stati: comunque, le successive leggi federali sul lavoro minorile sono state uniformemente sostenute come valido esercizio dei poteri del Congresso in base alla Clausola sul Commercio. Questo emendamento non contiene una data di scadenza e quindi può ancora essere ratificato.
 • Equal Rights Amendment , un emendamento sui pari diritti, che recita in una sua parte "La parità dei diritti davanti alla legge non devono essere negati o ridotti, dagli Stati Uniti o da un qualsiasi stato, in base al sesso." Proposto dal XCII Congresso il 22 marzo 1972 , venne ratificato dalle legislature di 35 Stati, ed è scaduto il 22 marzo 1979 o il 30 giugno 1982 , a seconda del punto di vista che si ha su una controversa estensione di tre anni della data di scadenza della ratifica, passata dal XCV Congresso nel 1978 . Dei 35 Stati che lo hanno ratificato, cinque hanno in seguito rescisso la ratifica ben prima del 1979. Le opinioni differiscono (oggi come allora) se questi passi indietro siano validi; nessuna corte ha sentenziato sulla questione, nemmeno la Corte Suprema.
 • Un emendamento proposto dal XCV Congresso il 22 agosto 1978 che darebbe a Washington due senatori e almeno un deputato, come se fosse uno Stato. Ratificato dalle legislature di 16 Stati—meno della metà dei 38 richiesti—è scaduto il 22 agosto 1985 .

Note

 1. ^ Meier , p. 35 .
 2. ^ Senato degli Stati Uniti , p. 25 .
 3. ^ a b ( EN ) Constitution Day , su Senato degli Stati Uniti . URL consultato il 24 gennaio 2021 .
 4. ^ ( EN ) Donald Ritchie, Bill of Rights , in Our Constitution , Oxford University Press . URL consultato il 24 gennaio 2021 .
 5. ^ ( EN ) Introduction to the Bill of Rights , su TeachingAmericanHistory.org . URL consultato il 24 gennaio 2021 .
 6. ^ ( EN ) The Constitution of the United States , su National Archives and Records Administration . URL consultato il 24 gennaio 2021 .
 7. ^ ( EN ) Differences between Parchment, Vellum and Paper , su National Archives and Records Administration . URL consultato il 24 gennaio 2021 .
 8. ^ ( EN ) The US Constitution is "the oldest written constitution still in use today" among nations , su Politicalfact.com . URL consultato il 24 gennaio 2021 .
 9. ^ Bodenhamer , 2008 .
 10. ^ Ely , 2007 .
 11. ^ Winters , 2005 .
 12. ^ Zacharias , 2009 .

Bibliografia

Voci correlate

Altri progetti

Collegamenti esterni

Controllo di autorità VIAF ( EN ) 179020116 · LCCN ( EN ) n79065871 · GND ( DE ) 4133001-8 · BNF ( FR ) cb166939979 (data)